Manuele lymfedrainageHet lymfesysteem vervult belangrijke functies binnen ons organisme o.a. drainage - huishouding van vocht - transport (aanvoer voedingsstoffen, afvoer afvalstoffen) – immuniteit. Bij onvoldoende opname en transport van lymfevocht en proteïnen in het lymfesysteem, spreekt men van lymfoedeem.

Een precieze diagnose, primair (aangeboren) of secundair (t.g.v. een trauma, ziekte, chirurgische ingreep, etc.), wordt gesteld aan de hand van de ziektegeschiedenis en het klinisch onderzoek. 

Een onbehandeld lymfoedeem leidt vaak tot zware secundaire schade. Lymfoedemen verergeren onder andere door gebrek aan beweging en mogelijk door overgewicht. Het consequent gebruik van erkende behandelingsmethoden voorkomt een verergering van de aandoening en de daarmee samenhangende beperking van de levenskwaliteit.

Via de manuele lymfedrainage (methode Leduc) trachten we het transport in het lichaam te bevorderen. Let op: Manuele lymfedrainage wordt steeds manueel beoefend door speciaal opgeleide therapeuten!

Wij bieden naast manuele lymfedrainage, ook volgende aanvullende behandelmethoden aan:

  • Bandageren (korte rek, Coban, Coflex)
  • Lymfetaping
  • Compressietherapie (in samenwerking met erkende bandagisten)
  • Pressotherapie

Oncologische patiënten maken een groot deel uit van onze patiëntenpopulatie. Als Kine Coach in de oncorevalidatie begeleiden wij deze patiënten in hun volledig traject en trachten we manieren te vinden om de levenskwaliteit te verbeteren.

Manuele lymfedrainage kan eveneens toegepast worden bij andere klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen: sinusklachten, postoperatieve zwelling (vb. chirurgie t.h.v. het aangezicht, protheses, etc.), etc.


Bijkomende vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.


Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x